Služby

 

V rámci certifikované odbornosti, deklarované členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a živnostenským listem nabízím své služby v oblasti realizací staveb, rekonstrukcí stavebních objektů a stavebního dozoru.

Blíže k uvedeným službám najdete v sekcích

Stavby

Rekonstrukce

Stavební dozor

Tvorba položkových rozpočtů