Stavební dozor

Každý stavebník nebo investor chce plánované práce provést v co nejvyšší kvalitě, s co nejmenšími náklady na jejich realizaci a následné bezproblémové užívání stavby po celou dobu její životnosti. Aby se Vám toto podařilo, doporučuji využít služeb stavebního dozoru.

Zajistím pravidelnou kontrolu prováděnch prací v potřebné kvalitě, pomůžu vám vyvarovat se tepelných mostů, zatékání, prasklin, nekvality, ostatních vad a jiných nepříjemností. Pomohu Vám s výběrem nejvhodnějšího dodavatele materiálu a služeb.

Jednou z důležitých náplní práce stavebního dozoru je i vytvoření kvalitního pracovního vzatu mezi zhotovitelem a investorem, proto při své práci spoléhám především na sebe, vše s investorem a zhotovitelem řeším osobně.