Realizované stavby


V této sekci najdete fotodokumentaci staveb již dokončených, ale i těch, které momentálně realizujeme.

2012

Rodinný dům ve Svobodných Dvorech (2012)

Rekonstrukce koupelny rodinného domu ve Staré Pace (2012)

Sanace a povrchová úprava soklů fasády ZŠ a MŠ v Rudníku (2012)

Fasáda průmyslového objektu v Nové Pace (2012)

Rekonstrukce bytové jednotky v Hradci Králové (2012)

Zateplení rodinného domu v Libišanech (2012)

Rodiiný dům v Kunčicích (2012 - 2014)

2013

Rekonstrukce pobočky České pojišťovny v Kolíně (2013)

Fasáda domu v Hořicích (2013)

Rekonstrukce zákaznické kanceláře RWE v Mladé Boleslavi (2013)

Rodinný dům ve Svobodných Dvorech II (2013)

Předsazený provětrávaný sokl s povrchovou úpravou z pískovcového obkladu Kopidlno (2013)

Zateplení objektu obecní knihovny ve Hřibsku (2013)

Rodinný dům v Třebši (2013)

Stavební úpravy objektu skladu v TPE Opatovice (2013)

2014

Rekonstrukce vnitřních prostorů obecní knihovny ve Hřibsku (2014)

Rekonstrukce a stavební úpravy Tyfloservisu v Hradci Králové (2014)

Renovace fasády domu v Hořicích (2014)

Rekonstrukce smuteční obřadní síně v Hořicích (2014)

Rekonstrukce sociálního zařízení TPE Opatovice (2014)

Zateplení fasády TPE Opatovice (2014)

Rekonstrukce fasády hvězdárny v Hradci Králové (2014)

Rekonstrukce objektu KMS Černilovská Rusek (2014)

Rekonstrukce vstupu do bytového domu v Hradci Králové (2014)

Zateplení rodinného domu na Chlumu (2014)

Renovace fasády rodinného domu ve Stračovské Lhotě (2014)

Rekonstrukce sociálního zařízení KD Milovice (2014)

Oprava fasády Městských lázní v Hradci Králové (2014)

2015

Sanace a rekonstrukce části fasády objektu ZŠ Husova v Hořicích (2015)

Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ Husova v Hořicích (2015)

Stavební úpravy a zateplení objektu Riegrova 900 v Hořicích (2015)

Rekonstrukce sociálního zařízení Hvězdárny v Hradci Králové (2015)

Stavební úpravy vchodových prostor Severní 767 - 769 v Hradci Králové (2015)

Sanace části suterénu MŠ Na Habru v Hořicích (2015)

2016

Výstavba provozního areálu společnosti Alexander Binzel - svářecí technika Hořice (2016)

Injektáž a sanace v objektu Městské knihovny v Hořicích (2016)

Sanace spodní stavby, rekonstrukce teras a východního průčelí objektu Mateřské školy Na Habru v Hořicích (2016)

Zateplení obvodového pláště rodinného domu v ulici Věnceslavy Lužické v Hořicích (2016)

Fasáda objektu místní samosprávy v Hradci Králové - Ruseku (2016)

Imobilní vstup a rampa do objektu sochařské školy v Hořicích (2016)

Rekonstrukce schodiště obytného domu č.p. 153 a 154 v Hořicích (2016)

Injektáž a sanace suterénu v objektu základní školy Na Habru v Hořicích (2016)

Předsazený pískovcový sokl na objektu Městské nemocnice v Hořicích (2016)

2017

Rekonstrukce bytových jednotek Brněnská v Hradci Králové (2017)

Rekonstrukce bytové jednotky na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích (2017)

Rekonstrukce zázemí v budově MŠ Na Habru v Hořicích (2017)

Injektáž, sanace spodní stavby a rekonstrukce venkovních ploch MŠ Na Daliborce v Hořicích (2017)

Zateplení obvodového pláště rodinného domu v ulici ČSL v Hořicích (2017)

Výstavba skladové haly s administrativní částí pro společnost Geis v Hradci Králové (2017)

Rekonstrukce Mateřské školy v Jeřicích (2017)

Výstavba víceúčelového objektu v Dolních Černůtkách (2017 - 2018)

Rekonstrukce objektu SDH v Třebověticích (2017 - 2018)

Základy a základová deska rodinného domu v Libotově (2017)

Obnova fasády kostela sv. Gotharda v Hořicích - 1.etapa (2017)

Výstavba provozního areálu ZKK Hořice (2017 - 2018)

Stavební úpravy objektu č.p. 1355 Hořice (2017 - 2018)

2018

Výstavba víceúčelového objektu v Dolních Černůtkách (2017 - 2018)

Rekonstrukce objektu SDH v Třebověticích (2017 - 2018)

Výstavba provozního areálu ZKK Hořice (2017 - 2018)

Stavební úpravy objektu č.p. 1355 Hořice (2017 - 2018)

Technický objekt Lukavec (2018)

Centrum vývojových služeb Altran CZ, a.s. - skladovací stan III. (2018)

Rekonstrukce školní tělocvičny v Milovicích (2018)

Chodník u Obchodní akademie v Hořicích (2018)

Obnova fasády kostela sv. Gotharda v Hořicích - 2.etapa (2018)

Obnova fasády bytového domu v Hořicích (2018)

2019

Rekonstrukce vstupní chodby a schodišťového prostoru v č.p. 437 a 239 v Hořicích

Více zde: https://www.pk-stavby.cz/realizovane-stavby2/a2019/

Rekonstrukce vstupní chodby a schodišťového prostoru v č.p. 437 a 239 v Hořicích (2019)

Stavební úpravy vnitřních prostor zámku v Hořicích (2019)

Obnova fasády na kostele sv. Gotharda v Hořicích - 3.etapa (2019)

Skladovací hala PTT pro ALTRAN CZ Hořice (2019)

Rekonstrukce a sanace školní kuchyně v Hořicích (2019)

Instalace kříže včetně stavebních úprav na kostele sv. Máří Magdaleny v Jeřicích (2019)

Oprava fasády Gočárova Hradec Králové (2019)íce z


2020

Rekonstrukce objektu výstrojního skladu Městské policie v Hradci Králové (2020)

Rekonstrukce objektu skladu v areálu Školního statku v Hořicích (2020)

Úprava a rekonstrukce objektu pro vytvoření 2 bytových jednotek v Milovicích (2020)

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Komenského v Hořicích (2020)

Renovace fasády domu v Hořicích - lékárna U mouřenína (2020)

Zateplení a rekostrukce střechy bytového domu v Hořicích (2020)

Obnova vnitřních omítek a maleb v kostele sv. Gotharda v Hořicích (2020)

 

2021

Stavební úpravy - Denní stacionář a ordinace ambulantní léčby v Hořicích (2020 - 2021)

Novostavba zázemí fotbalového stadionu v Hořicích (2020 - 2021)

Stavební úpravy sauny v areálu plaveckého bazénu v Hořicích (2021)

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Jeřice (2021)

Rekonstrukce kulturního domu v Milovicích (2020 - 2021)

Stavební úpravy objektu pro potřeby Dálniční policie v Hořicích (2021)

 

2022

 

Rekonstrukce objektu pro drobnochov v Hořicích (2022)

Rekonstrukce vnitřních prostorů Hamerského mlýna (2022)

Stavební úpravy sauny bytových jednotek v Hořicích (2022)

Sanace zdiva v MŠ Husova Hořice (2022)

Rekonstrukce instalací a sociálních zařízení DM Hořice (2022 - 2023)

Rekonstrukce objektu obecního řadu v Kobylicích (2022 - 2023)
Zastřešení dvorní části v provozním areálu ZKK v Hořicích (2022 - 2023)
 
 

2023

Rekonstrukce objektu obecního úřadu v Kobylicích (2022 - 2023)
Rekonstrukce instalací a sociálních zařízení v DM Hořice (2022 - 2023)