2013

Rekonstrukce zákaznické kanceláře RWE v Mladé Boleslavi

Fasáda domu v Hořicích

Předsazený provětrávaný sokl s povrchovou úpravou z pískovcového obkladu KopidlnoD

Předsazený provětrávaný sokl s povrchovou úpravou z pískovcového obkladu Kopidl

dinný dům EKORD v Kunčicích
 

Zateplení objektu obecní knihovny ve Hřibsku