2015

Sanace a rekonstrukce části fasády průčelí ZŠ Husova Hořice

článek na webových strfánkách města Hořice

MŠ Husova Hořice - zateplení obvodového pláště

 

Zateplení objektu školy Riegrova č.p.900 Hořice - stavební práce