2017

Sanace spodní stavby a rekonstrukce venkovních ploch MŠ Na Daliborce v Hořicích

Rekonstrukce MŠ v Jeřicích

Kostel sv. Gotharda v Hořicích - obnova fasády